Dnia 5 sierpnia 2009 wyruszyła z Warszawy XVIII Piesza Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego do Narodowego Sanktuarium na Jasną Górę w Częstochowie.

Wymarsz żołnierzy ze stolicy poprzedziła Msza Święta celebrowana przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego w Katedrze Polowej WP, podczas której biskup pobłogosławił i poświęcił wszystkich zgromadzonych żołnierzy oraz wiernych.

Uczestnikami pielgrzymki na Jasną Górę byli również żołnierze jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa, których osobiście dowódca GW - gen. bryg. Kazimierz Gilarski wraz z zastępcą dowódcy - płk. Wiesławem Grudzińskim oraz pomocnikiem d-cy ds. ceremoniału wojskowego - płk. Andrzejem Śmietaną odprowadził do Placu Bankowego w Warszawie.

W dalszą drogę muszę udać się już sami, pieczę nad nimi sprawował będzie kpt. Emil Wdowiak z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia podległego dowódcy Garnizonu Warszawa.

źródło: Archiwum DGW

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja