W dniach 16 i 17 kwietnia br. w Warszawie oraz w jednostkach podległych dowódcy stołecznego garnizonu na terenie kraju, obchodzone było Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Główne uroczystości związane ze świętem Dowództwa Garnizonu Warszawa, rozpoczęły się 17 kwietnia w Sali Tradycji DGW, gdzie podczas spotkania z kadrą i pracownikami, dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierz GILARSKI wręczył zasłużonym odznaczenia "Gwiazda Iraku" i "Gwiazda Afganistanu", oraz uhonorował żołnierzy i pracowników wojska "Odznaką Pamiątkową Dowództwa Garnizonu Warszawa".

O godzinie 10.00 w Katedrze Polowej WP odbyła się msza święta w intencji żołnierzy i pracowników DGW oraz jednostek podległych, celebrowana przez Wikariusza Generalnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ks. prałata płk Sławomira Żarskiego, po której wszyscy udali się na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tu w obecności wojskowej asysty honorowej odbyła się uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, połączona ze złożeniem wiązanek przez dowódcę Garnizonu Warszawa, któremu asystowali mąż zaufania korpusu oficerów DGW ppłk Marek GRZESZCZAK, Kanclerz Kurii Polowej ks. komandor Leon Szot, pełnomocnik dowódcy ds. podoficerów st. chor. sztab. Marek SUCHOCKI i przewodniczący NSZZ pracowników wojska DGW pan Sławomir MAKAREWICZ oraz delegacja XIII LO im. płk Leopolda Lisa - Kuli, na co dzień współpracującego z DGW.

O godz. 13.00 w Centrum Konferencyjnym MON odbyły się oficjalne uroczystości, podczas których wręczone zostały przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra SZCZYGŁO odznaczenia państwowe i przez Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Franciszka GĄGORA odznaczenia resortowe. Ponadto dowódca Garnizonu Warszawa wręczył "Odznaki Pamiątkowe DGW" osobom szczególnie zasłużonym dla Dowództwa Garnizonu Warszawa. Całość uroczystości zakończył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

 

foto: chor. Artur Zakrzewski, chor. Arkadiusz Apriasz, Daria Chmielewska de Narmont

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja