Z okazji zbliżającego się Święta WP na placu przed budynkiem DGW odbył się uroczysty apel z udziałem zaproszonych gości, kadry i pracowników naszej instytucji.

Po odegraniu przez Orkiestrę Reprezentacyjną WP hymnu państwowego, na maszt wciągnięto po raz pierwszy Flagę Dowódcy Garnizonu Warszawa, wprowadzoną na mocy decyzji ministra obrony narodowej z dnia 10.08.2008.

Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierz Gilarski w swoim wystąpieniu nawiązał do nowego symbolu DGW, podkreślił jego znaczenie w kultywowaniu tradycji garnizonowych oraz umacnianiu więzi duchowej środowiska wojskowego ze stolicą i jej orężnym tradycjami.

Jednocześnie podziękował żołnierzom zawodowym i pracownikom DGW za dotychczasowe dokonania w służbie i pracy oraz złożył najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Święta WP.

Osoby szczególnie zasłużone w służbie i pracy odznaczone zostały przez generała złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami "Za Długoletnią Służbę", nadanymi przez prezydenta RP.

źródło: Archiwum DGW

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja