Na terenie koszar przy ul. Hynka w Warszawie złożyło uroczystą przysięgę ponad 140 żołnierzy z dwóch stołecznych pułków - ochrony i samochodowego. W obecności licznie zgromadzonych rodzin i zaproszonych gości reprezentujących władze samorządowe stolicy oraz organizacje pozarządowe, ślubowanie przyjął dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierz Gilarski. W swoim wystąpieniu nawiązał do przemian zachodzących w wojsku związanych z jego profesjonalizacją. Wspomniał, że wczoraj, w batalionie reprezentacyjnym WP, odbył się ostatni pobór do zasadniczej służby wojskowej w warszawskim garnizonie. Mówiąc o zawodzie wojskowego zapewnił, że każdemu kto wstąpi do armii, stworzone będą dogodne warunki do rozwoju, zdobycia specjalności oraz realizacji aspiracji zawodowych. Żołnierze, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkoleniu podstawowym wyróżnieni zostali przez dowódców jednostek dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uroczystość, którą zaszczycił swoją obecnością poczet sztandarowy legendarnego pułku piechoty AK "Baszta", uświetniły pokazy - musztry paradnej w wykonaniu szeregowych zawodowy z batalionu reprezentacyjnego WP oraz żołnierskiej sprawności w obronie zagrożonego konwoju, zaprezentowanej profesjonalnie przez pułk ochrony.

 

foto: Krzysztof Stępkowski

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja