W poniedziałek, 4 grudnia 2006 roku na placu apelowym Batalionu Reprezentacyjnego WP, w obecności ministra ON Radosława Sikorskiego oraz przedstawicieli władz państwowych, wojskowych, samorządowych miasta i woj. mazowieckiego oraz organizacji pozarządowych odbyła się ceremonia przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy Garnizonu Warszawa.


Uroczystość rozpoczęła się od podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu państwowego. Następnie odczytano rozkaz Ministra Obrony Narodowej odwołujący z funkcji Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. Klejszmita i powołujący na jego miejsce gen. Gilarskiego.

Minister podziękował dotychczasowemu Dowódcy za poświęcenie, oddanie i zaangażowanie w pracę. Przedstawił także nowego dowódcę, gen. Gilarskiego, następcę gen. Klejszmita.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ucałowanie sztandaru Batalionu Reprezentacyjnego i przekazanie go nowemu dowódcy.

W przemówieniu skierowanym przez gen. Klejszmita do zebranych gości, ustępujący generał powiedział, że zawsze pamiętał o tym, że kiedyś nadejdzie dzień, w którym będzie musiał zdjąć mundur. „Zawsze moją powinność żołnierską traktowałem jako wielki honor i służbę dla ojczyzny i narodu. Szczególnie bliskie są mi chwile spędzone na stanowisku, najpierw Komendanta a następnie Dowódcy Garnizonu Warszawa. DGW przekazuję w dobre ręce. Mój następca, generał Gilarski jest profesjonalnie przygotowany do pełnienia tej funkcji” – powiedział.

Generał Kazimierz Gilarski podziękował Ministrowi Obrony za zaufanie, jakim obdarzył go mianując dowódcą Garnizonu. Podziękował także ustępującemu dowódcy za wysunięcie jego kandydatury na to stanowisko. „Do przyszłych wyzwań odnoszę się z pokorą, mam nadzieję, że podołam powierzonym mi zadaniom” – powiedział.


Uroczystość zakończyła się musztrą paradną wykonaną przez żołnierzy Batalionu Reprezentacyjnego w strojach z epoki powstania listopadowego oraz defiladą pododdziałów biorących udział w uroczystości.

Po uroczystości zaproszeni goście spotkali sie w Centrum Konferencyjnym WP.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja