Z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do NATO, z udziałem prezydenta RP, zwierzchnika sił zbrojnych Lecha Kaczyńskiego, przedstawicieli rządu i ambasadorów państw członkowskich Sojuszu, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego.

Po wciągnięciu na maszt proporca prezydenckiego, a następnie flagi państwowej i NATO oraz odegraniu przez Orkiestrę Reprezentacyjna WP hymnów Polski i Sojuszu, oddano 10 salw armatnich.

Uczestniczący w uroczystości minister obrony narodowej Bogdan Klich w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczącą rolę Sojuszu w umacnianiu światowego bezpieczeństwa oraz podkreślił zasługi Polaków, którzy wnieśli swój wkład i osobiste zaangażowanie na drodze prowadzącej do członkostwa naszego kraju w NATO.

Podkreślił, że Polska w pełni wykorzystała szanse okresu transformacji ustrojowej czyniąc starania o przyjęcie naszego kraju do Sojuszu.

Dziś jesteśmy wiarygodnym i liczącym się partnerem, mającym swój udział w międzynarodowych misjach oraz w kształtowaniu polityki NATO, a poprzez członkostwo w tej organizacji, umacniamy nasze bezpieczeństwo, dodał w konkluzji minister.

Po wystąpieniu ministra odbyło się składania wieńców na płycie GNŻ. Podczas ceremonii jako pierwszy wieniec złożył prezydent RP któremu asystował szef Sztabu Generalnego WP gen. Franciszek Gągor.

Następnie wieńce złożyli - marszałek Sejmu Bronisław Komorowski w asyście zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa płk. Wiesława Grudzińskiego, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, któremu towarzyszył dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Jerzy Gutowski oraz minister obrony narodowej w asyście dowódcy garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierza Gilarskiego.

Po ceremonii orkiestra odegrała "Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego".

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów reprezentacyjnych WP w mundurach trzech rodzajów sił zbrojnych.

 

źródło: Archiwum DGW

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja