Żołnierze Wojskowej Akademii Technicznej w obecności Kapelana WAT wystawili posterunki honorowe i zapalili znicze przed: obeliskiem upamiętniającym szefa Sztabu Generalnego WP gen. Franciszka Gągora, tablicą upamiętniającą biskupa polowego WP gen. broni prof. Tadeusza Płoskiego, tablicą pamiątkową dowódcy Wojsk Lądowych generała broni Tadeusza Buka, tablicą upamiętniającą wszystkie 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, umieszczoną na budynku kościoła p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej na Boernerowie.
Następnie delegacja uczciła pamięć gen. Franciszka Gągora i gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego przy tablicach pamiątkowych znajdujących się przy  ul. Powstańców Śląskich na Bemowie a także oddała cześć ofiarom tragicznego lotu, składając wiązanki kwiatów na grobach i pod pomnikiem upamiętniającym tą katastrofę na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

mjr Jarosław Kopyść
fot. kpt. Paweł Jęcek

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja