7 maja przypada rocznica urodzin  gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego, a także święto Szkoły Podstawowej w Rudołowicach, której gen. dyw. Kazimierz Gilarski jest patronem.

Specjalnie na uroczystość przybyli gen. bryg. Robert Głąb,  dowódca Garnizonu Warszawa, Marię Gilarska, Andrzej Gilarski (brat gen. Kazimierza Gilarskiego),  Tadeusz Majewski (mąż siostry gen. Kazimierza Gilarskiego). Przybyły też władze gminne i  samorządowe : sekretarz gminy pan Franciszek Liszka, inspektor oświaty pan Tadeusz Gwóźdź, sołtys wsi Rudołowice pan Józef Kud, radny pan Tomasz Dańczura, przewodnicząca gminnej komisji  ds. oświaty pani Janina Krasiczyńska, emerytowani pracownicy szkoły: panie Danuta Zygmunt,  Maria Hala.  Licznie przybyli koleżanki i koledzy generała Kazimierza Gilarskiego z rocznika 1955, przedstawiciele organizacji :  Komendant OSP pan Henryk Siciarz, Przewodnicząca KGW pani Maria Gilarska, Pani Irena Krupa.

Uroczystość  rozpoczęła się od wizyty w szkole  gen. brygady pana Roberta Głąba, pani Marii Gilarskiej i pana Tadeusza Majewskiego. Po powitaniu przez dyrektora  i  grono nauczycielskie gości  nastąpiło  otwarcie Szkolnej Izby Pamięci poświęconej patronowi.  Wstęgę przecięli  pani Maria Gilarska oraz gen. bryg. Robert Głąb, po czym i goście razem z dyrektorem panem Mariuszem Baranem złożyli wiązankę i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą gen. dyw. Kazimierza Gilarskiego i  razem z uczniami  udali się do Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa.

Podczas uroczystej mszy  proboszcz ks. Mirosław Mateja w swojej  homilii ukazał więzi łączące patrona szkoły z rodzinną wsią i szkołą , jak też rolę , jaką pełni wiara w kształtowaniu osobowości  każdego młodego człowieka.

Po zakończonym nabożeństwie słowa do zebranych uczniów skierował gen. bryg. pan Robert Głąb. W sposób sugestywny zachęcił uczniów do zdobywania wykształcenia, które daje:  nie tylko wiedzę, ale też  wiarę i pewność siebie, obycie, a także to, że człowiek wykształcony nie zajmuje ostatniej ławki, bo się wstydzi swojej niewiedzy, ale siada w pierwszej, aby  pochwalić się swoimi umiejętnościami. Krótką, ale przekonującą  wypowiedź zgromadzeni przyjęli gromkimi brawami. 

Pozostali uczestnicy udali się do WDK, na dalszy ciąg uroczystych obchodów. Rozpoczął je pan dyrektor, który w swoim przemówieniu powitał zebranych i podziękował wszystkim , którzy zapisali swoją pracą 170- letnią historię szkoły uwieńczoną  nadaniem jej imienia  oraz pierwszym  świętem.  Podkreślił rangę absolwentów, do których należał patron szkoły, w kształtowaniu dziejów placówki oraz Rudułowic.

Uroczystości zakończyły się złożeniem przez uczniów wiązanek kwiatów pod Dębem Kazimierzem i obeliskiem poświęconym kapitanowi Władysławowi Gawłowi oraz zwiedzaniem Szkolnej Izby Pamięci poświęconej patronowi.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja