W niedzielę 13 maja w Kościele pod wezwaniem Św. Stanisława BM w Załubicach Proboszcz miejscowej parafii ks. Feliks Hudzik odprawił uroczyste nabożeństwo w intencji gen.dyw. Kazimierza Gilarskiego, honorowego obywatela Radzymina

W nabożeństwie odprawionym w drugą rocznicę jego śmierci nie mogło zabraknąć strażaków, których przez wiele lat był wiernym przyjacielem.

Obok Pocztu Sztandarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Załubicach, (jednostki z którą w sposób szczególny związany był ś.p. gen. Gilarski) swoje delegacje wystawiły pozostałe jednostki z MiG Radzymin – OSP Ruda, Zawady, Mokre oraz Radzymin.

Licznie przybyli również Prezesi wszystkich jednostek OSP, co jest dowodem na to jak ważną postacią dla rodziny strażackiej pozostał ś.p. gen. Kazimierz Gilarski.

Na zakończenie uroczystości pan Zbigniew Piotrowski, Burmistrz Radzymina powiedział, iż ś.p. gen. Gilarski był człowiekiem, który kochał pomagać a ziemia radzymińska wiele mu zawdzięcza, był przyjacielem nas wszystkich- zaznaczył.

Tekst: http://www.ospradzymin.pl

Msza Święta odbyła się głównie z inicjatywy Pana Andrzeja Siarny, Zastępcy Burmistrza Radzymina oraz Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Załubicach. Im, oraz wszystkim zaangażowanym i uczestniczącym w tej tak wzruszającej dla nas uroczystość serdecznie dziękujemy!

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja