W dniu 14 listopada 2011 r. w Zespole Szkół w Roźwienicy (woj. podkarpackie) – w rodzinnych stronach generała Kazimierza Gilarskiego, odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci generała.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Roźwienicy.

Po mszy świętej  wszyscy jej uczestnicy przeszli do budynku ZS w Roźwienicy, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy.

Podczas ceremonii Maria Gilarska  przekazała kolejne pamiątki osobiste po mężu, będące dotychczas w zbiorach rodzinnych i Dowództwa Garnizonu Warszawa. Dzięki temu udało się stworzyć szkolną izbę pamięci, poświęconą osobie Generała Gilarskiego.

W Izbie Pamięci znajduję się również mundur generała, przekazany przez rodzinę w czerwcu 2011.

Po złożeniu kwiatów pod tablicą, uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć pamiątki po śp. Naszym Generale, które przekazała pani Maria.
Ostatnim punktem programu poniedziałkowych uroczystości był patriotyczny program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Roźwienicy, który dostarczył wielu wzruszeń.

W uroczystościach uczestniczyli dowódca Garnizonu Warszawa  gen. bryg. Wiesława Grudziński, któremu towarzyszyli: płk Adam Wronecki - zastępca DGW, płk Andrzej Drozd - Szef Oddziału Spraw Reprezentacyjnych DGW oraz ks. płk Jan Domian - kapelan Ordynariatu Polowego WP, który dokonał poświęcenia tablicy wspólnie z proboszczem, Bernardem Guzy.

Władze samorządowe Podkarpacia reprezentował Marszałek Województwa Podkarpackiego - dr Mirosław Karapyta. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele Posłów na Sejm RP Mieczysława Golby i Mieczysława Kasprzaka

Licznie reprezentowane były władze gminy Roźwienica, dyrektorzy szkół, jednostki OSP z Chorzowa i Roźwienicy z pocztami sztandarowymi, społeczność ZS w Roźwienicy, mieszkańcy gminy.

Licznie przybyła również rodzina Genarała.

Gospodarzami uroczystości byli - wójt Gminy Roźwienica Tomasz Kotliński i dyrektor Zespołu Szkół, Elżbieta Rusinko.

Asystę honorową zapewnił batalion reprezentacyjny WP. 

http://www.jaroslawska.pl/index.php?PHPSESSIONID=&artykul=7130

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: kgilarska@gmail.com
projekt i realizacja